Giriş yapmak için tıklayın...

 

Güncel Mevzuat Değişikliklerine kolayca erişim olanağı sağlayacaktır.

Dış Ticaret işlemleri ile ilgili pratik bilgilerden oluşan Bilgi Bankasına erişim ve aşağıda belirtilen konular hakkındaki bilgilerden faydalanma imkanı sağlayacaktır.

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (Incoterms 2000)
Dış Tİcarette Ödeme Şekilleri
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Dış Ticarette Kullanılan İngilizce Terimler ve Kısaltmalar
Dış Ticarette Kullanılan Formlar
Harici Garantiler
Teminat Akreditifleri(Standby Letter of Credit)
Poliçe Uygulamaları (Bill of Exchange - Draft)
Vesikalı Krediler (Akreditifler) için Kontrol Listesi
Tahsil vesaiki için Kontrol Listesi
Görünmeyen İşlemler Kontrol Listesi
Dış Ticaret ve Kredilerde Mali Yükümlülükler Tablosu
İthalat Akreditiflerinde Damga Vergisi Tablosu
Harici Garantilerde Damga Vergisi Tablosu

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar, yoğun iş ortamında ithalat, ihracat, görünmeyen işlemler, ihracat teşvik mevzuatı ve yatırım teşvik mevzuatı konularında ihtiyacınız olan cevaplara binlerce sayfa mevzuatı araştırmadan sizi kısa sürede ulaştıracaktır.

Örnek Olaylar, karşılaşılan gerçek problemlerden faydalanılarak ihracat, ithalat döviz krediler/Prefinansman ve Vesikalı Krediler (Akreditifler) konularından hazırlanan örnek olaylar, karşılaşacağınız benzer sorunların çözümünde size yol gösterici olacaktır.

Dış Ticarette Alternatif Finansman Teknikleri, dış ticaret işlemlerinde ihtiyaç duyulabilecek ve farklı alternatif yaratabilecek başlıca finansman tekniklerine size ulaştıracaktır.

Dış Ticaret İşlemlerinde Sigorta, İhracat Kredi Sigorta programı ile nakliyat sigortası hakkında bilgi edinmenizi sağlayacaktır.

Dış Ticaret Toplantıları, Garanti Bankası A.Ş tarafından farklı ülkelerdeki dış ticaretle ilgili pazar olanaklarını tanıtmak amacıyla yapılan toplantı notlarına erişiminizi sağlayacaktır.

 


Dış ticaret işlemleri sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz bilgileri;

- Farklı yerlerden araştırarak zaman kaybetmenizi önleyecek ve etkin bir zaman yönetimi olanağı sağlayacaktır.
- Araştırmalarınız sonucunda eriştiğiniz bilgilerin güncel ve güvenilir olup olmadığı konusundaki endişelerinizi giderecektir.
- Ve her şeyden önemlisi T.C Merkez Bankası tarafından yayımlanan tüm talimatlara erişim olanağı sağlayacaktır.

Dış Ticaret Mevzuat İçeriği

- Kambiyo Mevzuatı
- İthalat Mevzuatı
- İhracat Mevzuatı
- Transit Ticaret Mevzuatı
- Sermaye Hareketleri Mevzuatı
- Görünmeyen İşlemler Mevzuatı
- Yabancı Sermaye Mevzuatı
- İhracatı Teşvik Mevzuatı
- Yatırım Teşvik Mevzuatı
- Eximbank Kredileri
- Serbest Bölgeler Mevzuatı
- KKDF Mevzuatı
- Dış Ticaret İşlemlerinde Vergi Mevzuatı
- Gümrük Mevzuatı
- Dış Ticaret ile İlgili Diğer Tebliğler

Güncel Mevzuat Değişiklikleri

Yapılan değişikliğin veya yeni düzenlemenin tarihini, konu başlığını ve kısa açıklamasına, konu başlığını seçtikten sonra daha detaylı bilgiye ve yasal dayanağına (T.C Merkez Bankası Genelgesi, Resmi Gazete tarih ve numarası vb) erişebileceksiniz.

Arama

Mevzuat içinde "İçeriğe Göre" ve "Değişiklik Tarihlerine Göre" arama imkanına sahip olacaksınız.