Yeni Çek Kanunu Düzenlemeleri

20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 2. maddesi gereği, aşağıdaki linkte  yer alan beyannamelerden birinin müşterilerimizce kullanım amacına uygun olarak seçilmesi, doldurulması ve  imzalanması suretiyle her yeni çek karnesi talebi için en geç çek karnesinin  teslim alınması  sırasında ilgili şubemize  sunulması zorunludur.
Çek Karnesi Taleplerinde Aranacak Beyannameler

Çek Düzenleme Talimatları

Dış Ticarette Müşterilerden Aranacak Belgeler

Dış Ticarette Müşterilerden Aranacak Belgeler